• 26 lutego 2024

Kim jest socjopata - diagnoza i leczenie

Z badań nad zaburzeniami osobowości wynika, że co piąty człowiek posiada osobowość socjopatyczną. Oznacza to, że prawdopodobnie każdy z nas znajdzie socjopatę
w swoim bliskim otoczeniu. Taka wiedza może przerażać, jednak oliwy do ognia dolewa fakt, że to ty sam możesz nieświadomie przejawiać takie skłonności. Jeśli jesteś ciekaw, co charakteryzuje socjopatę, poniższy artykuł jest dla ciebie.

Socjopata i osobowość socjopatyczna – czym się charakteryzuje?

Socjopatia jest zaburzeniem osobowości polegającym na braku respektowania norm zachowań obowiązujących w społeczeństwie. Ponadto socjopata nie przestrzega podstawowych zasad moralnych i etycznych. Człowiek przejawiający osobowość socjopatyczną, który nie stosuje się do powszechnie uznanych kanonów i reguł, nazywany jest socjopatą.

Cechy osobowości socjopaty

Na pytanie, czy ktoś ze znanych nam osób przejawia osobowość socjopatyczną bądź czy sami jesteśmy socjopatami, można odpowiedzieć sobie, wykonując test psychologiczny. Niestety nie zawsze jest to źródło wiarygodnej wiedzy, ponieważ to, co szczególnie charakteryzuje socjopatę, to doskonałe umiejętności w kamuflowaniu swoich niezdrowych skłonności. Wśród tych maskujących socjopatię zabiegów, można wyróżnić kulturę osobistą oraz miły wyraz twarzy. Ponadto socjopaci często posiadają wyższe wykształcenie
i realizują się zawodowo na wysokich szczeblach kariery. Poniżej przedstawiono cechy charakteru, które przejawiają bądź skrywają socjopaci. Do zdiagnozowania socjopatii wystarczą
co najmniej 4 z nich.

Socjopatę charakteryzuje:

  • trudność w przestrzeganiu norm społecznych,

  • zachowania agresywne,

  • gwałtowność,

  • nieszczerość i skłonność do manipulacji,

  • nieodpowiedzialność,

  • lekceważenie niebezpieczeństw,

  • brak poczucia winy.

Geneza powstania socjopatii

Socjopatia jest skutkiem negatywnego wpływu otoczenia na dorastające dziecko. Zły wpływ ma tu przede wszystkim nieprzestrzeganie zasad moralnych, a co za tym idzie zachowania kryminogenne itp. Negatywna w skutkach jest zbyt duża presja ze strony rodziców, wojskowa dyscyplina, brak okazywania dziecku miłości, deficyty w kontakcie fizycznym, zbyt duży nacisk na karierę i sukces zawodowy kosztem rodziny.

Związek z socjopatą

Związek z socjopatą rodzi wiele trudności. Socjopata często prowadzi intrygi, manipuluje członkami rodziny oraz jest nastawiony roszczeniowo wobec żony/męża i dzieci. Częste zachowania agresywne sprawiają, że lepiej jest unikać konfliktów z taką osobą. W życiu zawodowym socjopata jest często bezwzględny i nie nawiązuje bliskich relacji, a kontakty towarzyskie wykorzystuje głównie do osiągania własnych korzyści.

Leczenie socjopatii

Socjopata nie jest skłonny do autorefleksji w kwestii zachowania. Cechuje go egoizm i nie dostrzega krzywd, które wyrządził innym. Przedmiotowy stosunek do ludzi nie jest dla niego powodem do zmiany postępowania. Co najważniejsze, osobowość dyssocjalną dotkliwie zauważa otoczenie socjopaty, natomiast od sam nie jest zdolny do samokrytyki. Dlatego też potrzebę terapii dostrzegają wyłącznie bliscy socjopaty, którzy starają się go nakłonić do zmiany postępowania, zaś on sam może podjąć decyzję o terapii głównie w sytuacji zagrożenia dotychczasowego ładu w jego życiu, na przykład ryzyko rozstania. Sposobem leczenia socjopatii jest podjęcie psychoterapii.

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Psychoterapia online dla DDA

Osoby z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to znaczy odsetek pacjentów zgłaszających się pomoc...