• 28 maja 2024

Dotacje unijne dla nowych firm

Założenie własnej firmy jest marzeniem wielu, ale niestety często brak funduszy nie pozwala nam tych marzeń zrealizować. Na szczęście istnieją różne formy dofinansowania czy też pomocy w zwiększaniu kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności, z których jak najbardziej warto korzystać.

Skąd te pieniądze czy wsparcie otrzymać?

Odpowiednia pula środków unijnych przeznaczona została między innymi na wsparcie projektów, które dotyczą zakładania nowych działalności. Zakres pomocy jest naprawdę bardzo duży. Dotyczy to między innymi wsparcia ekspertów i mentorów, pomoc w dopracowaniu do perfekcji własnych pomysłów na biznes, udostępnianie potrzebnej infrastruktury czy dostęp do pomieszczeń sanitarnych, do sprzętów komputerowych i innych udogodnień. Taka forma wsparcia i pomocy dotyczy także udzielania bezzwrotnych dotacji, z których to korzysta największa grupa nowych przedsiębiorców. Wsparcie to jednak nie tylko pieniądze. Wielu młodych, zdolnych ludzi nie mając doświadczenia, nie posiada stosownej wiedzy. Wielu starszych ludzi nie mając już takiego zapału, ale dysponując dużym doświadczeniem, nie wiedzą jak ruszyć z kopyta.  Utworzone projekty i w tej kwestii są w stanie wiele pomóc. Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie umiejętności, radzenie sobie w nowych warunkach, wśród nowych ludzi, w realiach XXI wieku. Każde rozwiązanie skierowane jest do określonej grupy odbiorców. Jedne projekty wspierają młode kobiety, inne osoby z niepełnosprawnością, jeszcze inne mieszkańców konkretnych miast czy wiosek. Chcąc więc wybrać odpowiedni projekt, należy najpierw sprawdzić czy nasza osoba lub firma pasuje do jego wytycznych, co do których w pełni należy się stosować. 

W czym mogą pomóc programy wsparcia i dotacje unijne?

Taka forma pomocy, stanowi zazwyczaj doskonałe narzędzie przy zakładaniu działalności. Pomoc, wsparcie doradztwo, szkolenia. To tak naprawdę tylko początek, na jaki każdy, kto weźmie udział w projekcie może postawić.

Dla kogo skierowane są takie rozwiązania?

Nie dla osób fizycznych, choć i oni mogą być docelowo ich odbiorcami. Rozwiązania te skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, dla przedsiębiorców, szczególnie z branży szkoleniowo - doradczej, dla izb gospodarczych, agencji rozwoju czy zrzeszeń przedsiębiorców. Każda z osób czy instytucji musi dopasować do siebie konkretne warunki konkursu. Określone są bowiem zawsze pewne wytyczne, które po prostu trzeba spełnić.

Na co więc zwraca się uwagę?

Po pierwsze, na grupę docelową. Każdy projekt skierowany jest dla kogoś i to należy mieć przede wszystkim na uwadze. Po drugie - na zasięg objętego programu. Należy sprawdzić, co zawarte jest w całym planie danego projektu, by mieć pewność, czego to dotyczy i czy właśnie my tego potrzebujemy. Po trzecie - czas realizacji, a więc należy sprawdzić, czy odpowiednie ramy czasowe okażą się być stosunkowo optymalne. To wszystko stanowi priorytet i na tym właśnie należy w pełni się skupić i to mieć na uwadze, by dana pomoc i wsparcie okazało się być kluczowe właśnie dla nas. 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować